Beden Dilinin Konuşmasını Öğrenin ve Hayatınızda ki Değişimi Anlamlandırın

Beden Dilinin öğrenilmesi Eğitimi ile; kişinin adım adım etkili ve doğru bir iletişim için, Beden dilinin üzerine hakim olmasını öğreterek, özel yaşantısında  ve iş hayatında , sağlıklı ve mutlu ilişkiler kurarak, daha başarılı olması amaçlanmaktadır. Beden dili ilk dilimizdir. Yüz yüze kurulan iletişimin en önemli öğesi bedenimizin dilidir.

Beden dili, bedenimizdeki bütün enstrümanların hareketlerini kapsar. Buna mimik denen yüz hareketleri; jest denilen eller, kollar ve baş hareketleri; enerjimizi ilettiğimiz bütün organlarımız dahildir.

Eğitimin İçeriği :

Beden dili nedir ?

Beden dilinin iletişimde önemi,

Mesaj nedir ?

Mesajlar ve yorumlamaları,

İletişim nedir ?

İletişimi engelleyen unsurlar,

İletişimi kuvvetlendiren unsurlar,

İletişim araçları,

İletişim bölgeleri,

Anlama, algılama yöntemleri,

Açık iletişim ve kendini ifade etme,

Temsil  sistemleri,

Kendimi nasıl algılıyorum, nasıl algılanıyorum?

Gövde duruşu,

Hitap gücü ve ses tonu,

Jest ve mimiklerimiz,

Yüz ifadeleri,

El, kol, baş hareketlerinin yorumlanması,

Göz kontağının kurulması,

Oturuş ve bacakların kullanımı,

Oturuş düzeni,

Sözler , ses  tonu ve beden dilinin uyumu,

Obje kullanımı,

Bölge sahiplenme hareketleri,

Statü sembolleri,

Üstünlük ve uyumluluk halleri,

Kişisel rahatlama ve gerginlik azaltma,

İlk izlenim,

Öz güven ve öz saygının beden diline etkisi,

Beden Dili Eğitimi katılımcıların, iletişim esnasında beden dilini etkin olarak kullanmasını, düşüncelerini etkili ve  net bir şekilde karşısındaki kişiye  aktarmasını  sağlamakla  birlikte,  karşısındaki  kişinin de beden dilini çok kolay okumasını sağlayacaktır. Bunun  sonucunda da olumlu ve anlamlı bir  hayata sahip olarak kişisel tatmin ve başarı gelecektir.

Beden Dilinin Öğrenilmesi Eğitimi süresi  1 gün (6 saattir).