NLP Practitioner Eğitimi

NLP Practitioner (Uygulayıcı) Programı

Nöro – Linguistik – Programlama bir diğer ifade ile sinir dili programlaması olarak tanımlanan NLP, hem bilinci hem de bilinçdışının etkin bir şekilde kullanmak için zihinsel sürecin yeniden yapılandırılması tekniğidir. En genel anlamda, zihni kullanma kılavuzudur. NLP Practitioner programı, NLP’ nin felsefesi, bakış açısı, değişim modelleri ve tekniklerinin öğretildiği bir programdır.NLP her şeyin kendiliğinden, beklenenin de ötesinde bir kolaylıkla yoluna girdiği tesadüfi  anların ardında yatan dinamiği inceleme ve uygulama bilimidir. NLP bu anların sizin seçiminiz doğrultusunda bilinçli olarak yaratılmasının bilimidir.

Edilgen insanın yaşamı tesadüflere bağlıdır.  Etkin insan yaşamını kendisi belirler.
Edilgen insan için anlaşılmak önemlidir.  Etkin insan için anlamak önemlidir.
Edilgen insan “Kimse beni anlamıyor” der.  Etkin insan “Seni anlıyorum” der.

NLP  “etkin insan olma” sanatıdır.

NLP   Modül 1:

 • NLP Kavramı
 • NLP Tarihçesi
 • NLP Varsayımları
 • Bilinçli / Bilinçdışı Zihin
 • NLP Başarı Modeli
 • Ekoloji
 • Temsil Sistemleri ve İletişim
 • Öğrenme
 • Alt Modalite Çalışmaları
 • İlişki
 • NLP Hedef Çalışması
 • Duygusal Durum
 • Durum Yönetimi

Eğitimin  Süresi: 3 gün / 24 Saat

NLP   Modül 2:

 • Çapalama (Kaynak Çapalama- Zincirleme Çapalama – Yığınak Çapalama – Çapaların Çökertilmesi  Geçmiş Deneyimlerin Algısını Değiştirme)
 • Kalıp Değiştirme (Swish)
 • Paten Kırma
 • Fobi Tekniği
 • Zaman Çizgisi
 • Stratejiler
 • Çerçeveleme – Yeniden Çerçeveleme
 • Dil
 • Satir Kategorileri
 • Meta Model – Milton Model
 • Meta Programlar
 • İnsan Karakterleri ve Odak Noktaları
 • Yanlar Çalışması

Eğitimin Süresi  : 3 gün / 24 Saat

Toplam Süre: 6 Gün/ 48 Saattir.

NLP  Eğitimi sonrasında;

Bütün ilişkilerinizde istediğiniz sonucu yaratacaksınız.

Zihinsel stratejileri kolaylıkla çözümleyebileceksiniz.

Fikirlerinizi net bir şekilde aktarabileceksiniz. Kimse sizi farklı anlamayacak.

Başkalarının sizi nasıl algıladığını fark edeceksiniz.

İnsanların satın alma programlarına uygun davrandığınız için satış başarınız artacak.

Topluluk önünde konuşmak sizin için kâbus olmaktan çıkacak.

NLP tekniklerini kullanarak yaşamınızı daha kaliteli hale getireceksiniz.

NLP teknikleri, öğrenilmesi ve uygulanması kolay, yarattığı sonuçlar güçlü olduğu için sonuçları anında göreceksiniz.