NLP

NLP

Türkçesi Sinir Dili Programlaması olarak çevrilen NLP, bireyin istediklerini elde etmesine imkân veren bir düşünce, uygulama ve davranış biçimidir.

Eğitim Alanında NLP

Sınav kaygısından kurtulma,
Sınav anında gereken bilgileri hatırlama
Verimli ders çalışma alışkanlığı kazandırarak okul başarısını artırma
Stres ve stresle başa çıkma
Hafıza teknikleri kullanımıyla hızlı ve tam öğrenme
Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırma
Anlamayı hızlandırma
Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırma
Öğrencilerin geçmişten gelen öğrenim engellerini kaldırmak
Öğrenen kişileri modelleme
Hedef belirleme
Özgüven ve özsaygı geliştirme

Kişisel Gelişim Alanında NLP

Davranış değişimi
Stres ve stresle başa çıkma
Öfke kontrolü
Motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi
Fikirlerin açıkça ve gerektiğinde ortaya konması
İstekleri davranışa dönüştürme becerileri kazanma
İstemediğimiz davranışlardan kurtulma
Mevcut olmayan davranışların kazanılması
Genellemesiz ve stressiz bir yaşam
Self-motivasyon
Yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi
Heyecan kontrolü
İç çatışmaların yok edilmesi ve iç barışın sağlanması
Hayır demeyi öğrenme

Psikoterapi Alanında NLP

Kaygı bozuklukları
Davranış değiştirme
Sosyal fobiler
Panik atak
Stres ve stresle başa çıkma
Öfke kontrolü
Fobiler
Yeme bozuklukları
Cinsel sorunlar
Depresyon
Bağımlılıkların giderilmesi ( Sigara, alkol, kumar,vb..)

İş Dünyasında NLP

Liderlik
Satış ve Pazarlama stratejileri
İletişim teknikleri
Takım çalışması ve takım ruhunun yükseltilmesi
Ast-üst iletişimi
Müşteri ilişkileri
Strateji geliştirme, uygun stratejileri kullanma becerilerinin geliştirilmesi
Bir bütün olarak öğrenen organizasyonların geliştirilmesi
Motivasyon-Karar-Yaratıcılık stratejileri
Doğru kararların modellenmesi
Başarılı yöneticilerin modellenmesi
Yönetim, satış, pazarlama konusunda ikna kalıpları
Kurumsal koçluk
Finans Koçluğu
Eğitim koçluğu

NLP’den Kimler Yararlanabilir?

Eğitimciler- Öğretmenler
Yöneticiler-Liderler
Üst kademe yöneticileri
İnsan kaynakları yöneticileri
Doktorlar-Psikologlar-Psikiyatrlar-Hemşireler-Sağlıkçılar
Antrenörler- Sporcular
Politikacılar
İletişimciler
Öğretim görevlileri
Koçlar
Mentörler
Öğrenciler
Satış elemanları
Ve kendini iletişim alanında geliştirmek isteyen herkes

NLP Seans Uygulamaları

 • Kendinizi tanımak,
 • Davranışlarınızın sebebini bulmak ve değiştirmek,
 • Duygu karmaşasından kurtulmak,
 • Korku, kaygı, endişe, çekingenlik, güvensizlik, ifade zorlukları gibi duyguları değiştirip aşmak,
 • Fobilerden kurtulmak,
 • Hedeflerinize yakından bakmak,
 • Geçmiş, şimdi ve gelecek muhasebesini kendi gözünüzden yapabilmek,
 • Yaşanacak önemli olayların zamanlarını fark etmek,
 • Şu anda yaşadıklarının nedenlerini bulmak ve çözümlemek,
 • Duygu, düşünce ve davranışlarınızı değiştirmek,
 • Kendinize ve hayata bakış açınızı bulmak ve değiştirmek,
 • İstediğiniz ve hissettiğiniz kişi olmak,
 • Sizin yapılandırmak İstedikleriniz neresi ve neyse

Tüm bunları yapabilmek sadece ve sadece sizin elinizde yeterki isteyin, karar verin

Share