Aile İçi Etkili İletişim

Aile İçi Etkili İletişim

Bireyin gelişiminde ve eğitiminde önemli bir işlevi olan aile, iletişim bakımdan da çok önemlidir. Aile içi iletişim; aile üyelerinin birbirlerine, sözel ve sözel olmayan davranışları ile verdikleri tepkileri ve mesajları kapsar. Etkili bir iletişim, aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini ve duygularını anlamalarına yardımcı olacağı gibi, uyum içinde yaşamalarına ve çocukların gelişmesi için uygun bir ortam oluşmasına da katkı sağlayacaktır.

Aileler ile yapılan çalışmalarda, iyi iletişimin bulunduğu ailelerde, aile ilişkilerinden sağlanan doyumun daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. İyi bir iletişim ailede kişilerin birbirlerini daha iyi tanımalarına, davranışlarda koordinasyona, amaçların belirlenmesine, kişilerin kendilerine ve diğer kişilere saygı duymalarına olanak sağlamaktadır.

Aile İçi Etkili İletişimde Kavram ve Kazanımlar

AİLEDE EŞLER ARASI İLETİŞİM

Ailede Anne-Baba ve Çocuklar arası iletişim

Anne-Baba-Çocuk ilişkisi,

AİLE İÇİ DEĞERLERİN KULLANIMI

AİLE İÇİ KURALLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ

Sağlıklı Bir Ailede Sorunları Çözmek İçin Kullanılan Yöntemler

DEĞİŞİMİN SEYRİ VE YÖN TAYİNİ