Etkili İletişim Becerileri ve Uyum Eğitimi

İnsanlarla olan iletişimlerini geliştirmek, en başta kendini ve sevdiklerini daha iyi anlamak isteyen herkes bu eğitime katılabilir. Etkin İletişim ile hayatlarında fark yaratmak ve  özgüvenli  iletişim  kurmak  isteyen herkes  içindir.

İletişim nedir? İletişim kurmak demek aslında ne demektir? Zihinsel kodlamalar nasıl olur? Bu kodlamaların çözülmesi hayatımızda neyi değiştirir? Gerçekçilik haritalarımızı nasıl çözebiliriz? Başkalarının haritaları ile nasıl eşleştirebiliriz?

Programın amacı; Kurum içi iletişimin önemini kavramak ve kavratmak, iletişim sürecini anlamak, Etkin dinleme tekniklerini öğrenmek, Algılama farklarını öğretmektir. Vücut dili, Tutum, tavır ve davranışları anlamaktır. Çatışma Yönetimi, Uygulamalar ve Davranış değiştirmenin iletişimdeki etkilerini öğretebilmek hedeftir.

Etkili İletişim Becerileri ve Uyum Eğitimi İçeriği

Feedback nedir?

İletişimde hedef nedir? Nasıl hedef konulabilir?

Bilinç- bilinçaltı ilişkisi ve etkileri

Aktif dinleme tekniği nedir?

Doğru soru sorma becerileri

Geribildirim sanatı

İletişimde artan esneklik

İfade edebilme ve etkileme

Empati tanımı

Kişisel rahatlama ve gerginlik azaltma

Sözsüz beden dili anlatımını okuma

Kişileri etkilemede beden dili.

Ses tonlaması ve biçimi

Konuşma sırasında satır aralarını okuyabilme

Gözlerin dili / Göz erişim ip uçları

Meta model ile kişileri doğru ve net anlama

Ayak uydurma ve yönlendirme nasıl olur ?

Uyum kurmak  gerçekten ne demektir? Nasıl yapılır?

Uyum iletişimde ne kadar etkilidir?

Algılama, zihinsel filtreler ve etkileri

Öğrenme tarzları.

Temsil sistemleri ve beyin kodları.

Düşünmenin fizyolojisi

Önyargı oluşturma ve önyargıları yok etme

 

Etkili İletişim Becerileri  ve Uyum Eğitimi Programı  Süresi  1 gün( 6 saattir).