Takım Başarısını Artırmak ve Motivasyon Eğitimi

TAKIM BAŞARISINI ARTTIRMAK  VE  MOTİVASYON  EĞİMİ; Yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde kurumları başarıya götüren en önemli etken takım olmayı başarabilmektir. Takım çalışmasının, ilişkilerin ve problem çözme becerilerinin geliştirildiği ilgi çekici ve eğlenceli sunulan  uygulama  ağırlıklı bir eğitim programıdır.

Takım olabilme başarısı ve motivasyon eğitimine katılan katılımcılar bu eğitim sayesinde motive olurlar, işlerini daha yaratıcı olarak yapmaya başlarlar , sinerji oluştururlar ve takım üyeleri arasındaki iletişim güçlenir.

Takım Başarısını Arttırmak ve Motivasyon Eğitimi  İçeriği ;

Bireylerin Takım Ruhu oluşturma modelini hem kendileri hem diğer kişiler için uygulamaya koyabilmeleri,

Takım ruhu, heyecan  ve birlik duygusunun sağlanması,

Her türlü iletişimi takımın ortak hedefleri doğrultusunda kişiselleştirmeden değerlendirebilme becerisinin geliştirilmesi,

İletişim döngüsünde;

Hedef koyabilme

Duyusal keskinlikle hedefe ulaşıp ulaşılamadığını izlemek

Esneklik kullanarak aksayan noktaları düzelterek hedefe ulaşmak,

Yukarıdaki üçlünün farkına vararak sorumluluğu üstlenerek  ilerlemek ,

Toplantılarda en etkin tutuma sahip olarak en verimli sonuçlara ulaşmak,

Yaratıcılığımızı geliştirerek takımımızı istenilen başarıya ulaştırmak,

Motivasyonun sağlanmasının takımdaki pozitif etkileri,

Takımdaki rollerimizin farkındalığı,

Takımımıza   en fazla katkıyı  hangi rol sağlar ? güçlü yönlerimiz,

Takımdaşlık Faktörleri uygulayan takımların ulaştığı başarılar,

Takımda etkin problem çözümleri ile yaratıcılık

Takımda Çatışma Yönetimi

Takım ruhunu oluşturmak, geliştirmek, verimliliği arttırmak ve hep birlikte motive olmak isteyen herkes katılabilir.

Eğitim süresi   :  1 gün (6 saattir).