Kişisel Gelişimin Anlamı

Kişisel Gelişimin Anlamı

Kişisel gelişim birey olarak insanın yaşamından ölümüne kadar kendini geliştirmesidir. Yani insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarak da gelişir. Kişiler yaşantılarında sürekli bir öğrenme sürecindedir. Öğrenme kendini geliştirmenin özüdür. Her insan ister istesin, ister istemesin değişimin içinde yer alır. Kişisel Gelişim, bu yaşamsal süreklilik olan değişimden farklıdır.

Yaşamsal süreklilik, doğduğu andan şu anına kadar kişinin yaşadıkları, olaylar, kişilerle ilişkileri, edindiği deneyimsel bilgilerle etkili değişimi sağlar. Bu kişilerin bilinçsiz değişimine neden olur.

Kişisel Gelişim ise bilinçli değişimi gerektirir. Kişiler yeteneklerini, bilgi ve davranışlarını, kişisel meziyetlerini bilinçli seçimlerle belirli bir yöne ve yola programladıklarında meydana gelir. Kişisel Gelişim her insanın şu anki hal ve durumundan kendisinin en yüksek hal ve durumuna geçiş yapmayı bilinçli olarak istediği anda başlar.

Bilinçli değişimi istediğimiz anda bunun adının ne olduğunun da bir önemi yoktur aslında. Önemli olan bu dünyada var olduğunu sandığı kişiden daha farklı bir kişi olabileceğini bilen herkesin, sonunda kendisinin en yüksek halinin olduğu ,potansiyellerini kullanabileceği yola adım atmış olmasıdır.

Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda, ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır.

Ruhsal ve zihinsel sağlığı düzgün bireylerin, belli bir metodolojiye dayalı olarak;

1- Hedefleri netleştirmek

2- Kararsızlıkları aşmak

3- Bakış açısını değiştirmek

4- Motivasyonu yükseltmek

5- Fark yaratmak

6- Olumluya odaklanmak

7- Özgüveni arttırmak

8- Kendini deneyimlemek (deneyim kazanmak)

9- Başarı odaklı olmak

10-Değişime, çağa ayak uydurmak

11-İmaj yenilemek

12- Zamanı iyi yönetmek

13- Sosyal iletişim

Kişisel Gelişimin Faydası bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. Çünkü insanı sosyal hayatta etkili, verimli, güçlü kılmanın yolu bilgi yapılandırmasıdır. İnsan bunu ancak farklı öğrenmeler gerçekleştirerek yapar.

Bütün bu öğrenmeler arasında ilişki kurduğu takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. İşte kişisel gelişim ile birey bu potansiyel ve ilişkileri güçlendirip geliştirerek yapılandırmaktadır.

Kişisel Gelişim yolculuğu bireyin çoklu yönleriyle uyum içinde gelişmesi olduğu için tüm konular , yöntemler, metodolojilerin birlikte uyum içinde ve gerekli olan kısımda devreye girerek eş zamanlı kullanılmasıyla devam ettirilir .Bunlar çeşitli kişisel gelişim uygulama konularıdır.

Hepsi kişilerin ihtiyacına göre takım çantasında bulunan ve her duruma uygun alt yapıya sahip eğitim ve teknikler bütünüdür.

Kişisel gelişim ile nitelikleri gelişen birey, artık çevresiyle olan etkileşim ve iletişimde daha gelişime açık ve yenilikçidir. Artık sosyal yaşamda daha etkili, verimli ve mutlu olur. Buna fayda ya da yatırım da diyebiliriz, bu yatırım ve fayda insana değil tüm topluma yapılmıştır aslında. Çünkü insan sosyal bir varlık olduğundan çevresinden etkilenebilir ve çevresini etkileyebilir. Bu etkileşimler çok yönden gelişmiş, sağlıklı, huzur, paylaşımlı ve mutlu bir toplumun oluşmasında rol oynar.

İnsanın var olmasıyla birlikte Kişisel Gelişim de var olmuştur. Dinler, efsaneler, hikayeler, masallar, romanlar, oyunlar hep insanlığın yaşamı boyunca kişisel gelişim konusuna hizmet etmişlerdir.

Kişisel Gelişimdeki toplam başarıyı araştıran araştırmacılar gelişim ve başarının fonksiyonel esaslarını genel olarak aşağıdaki gibi tespit etmişlerdir. Bunlar;

Düşünce, Beyin, Bilinç, bilinçaltı, Dil, Arzu, İnanç, Hayal gücü, Amaç hedef, Özgüven, İlişkiler, Fizyoloji, Uyum, Tavır, Tutum, Davranış, Motivasyon, Değişim, Alışkanlıklar, Olumlu düşünce, Dönüşüm, Değerler ve İlkeler dir.

Kişinin Kişisel Gelişimi Kendini Tanımasıdır. Kim Olduğunu Bilmek Nerede ve Nasıl Olmak İstediğini Bilmektir